Květen 2018

Kam jít po základní škole

Neděle v 13:25 | Rock-Lee13 |  Škola
Základní škola se skládá z devíti tříd a rozdělena je na první a druhý stupeň. Dokladem o ukončení základního vzdělání je diplom z 9. třídy základní školy, nikoliv ukončení povinné školní docházky.

Po absolvování základní školy může žák navštěvovat tyto typy škol:
- střední škola - bez maturity a i výučního listu
- střední škola s výučním listem
- střední škola s maturitou
- střední škola - konzervatoř

Střední školy bez maturity i výučního listu dělíme na Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu a praktické školy.

Střední školy s výučním listem dělíme na Střední odborné vzdělání s výučním listem a Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem. Mezi střední odborné vzdělání s výučním listem patří například obory Pekař, Zahradník, Prodavač, Řezník, Cukrář atd. Do nižšího středního odborného vzdělání s výučním listem spadá kupříkladu obory Zahradnické práce, Prodavačské práce, Zednické práce atd.

Střední školy s maturitou dělíme na Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení), Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou a Úplné střední všeobecné vzdělání (na gymnáziu). Mezi Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) patří například obor Obchodní akademie, Cestovní ruch, Hotelnictví, Sociální činnost, Zdravotnictví, Informační technologie, Obchod atd. Do Úplného středního odborného vzdělání s odborným výcvikem a maturitou zařazujeme kupříkladu obor Kosmetička.

Střední škola - konzervatoř je Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři.

Ať si vyberete jakoukoliv střední školu, tak mějte na paměti, že se musí jednat o vaše svobodné rozhodnutí, který by se mělo odvíjet od toho, co vás baví a co chcete v životě dělat.

Je lepší si koupit byt nebo pronajmout

Sobota v 13:05 | Rock-Lee13 |  Ekonomika
Existují dva nejběžnější způsoby, jak se sehnat byt na bydlení:
1. koupit si ho
2. pronajmout si ho

1. Koupení bytu
Pořízení bytu vyžaduje vysoký kapitál, který se odvíjí od lokality, stavu, stáří i dalších vlastností bytu, který si chceme pořídit.

Ten můžeme získat buďto hypotékou (pokud samozřejmě máme čím ručit), větším úvěrem, dědictvím, či můžeme použít dosavadní úspory.

Výhoda je zřejmá. Nemusíme platit nájem, ale na druhou stranu je potřeba platit splátky. Pak ale bude byt náš na rozdíl od nájmu.

2. Pronajmutí bytu
Pronájem bytu s sebou nese náklady nájem a vědomí, že byt není náš.

Výhoda pronájmu bytu je taková, že pokud se v bytě něco rozbije, tak za to zodpovídá pan domácí, který se postará o nápravu.

Výhody a nevýhody koupě a pronájmu bytu jsou v kostce takové:

koupě bytu:
výhody: byt je náš, neplacení za nájem
nevýhody: placení hypotéky nebo úvěru

pronájem bytu:
výhody: domácí se stará o bezzávadnost bytu
nevýhody: byt není náš, placení nájmu

Celkový si myslím, že lepší je bydlet ve vlastním, a to i za cenu hypotéky či úvěru.

Jak se z lenocha stal právoplatný člen společnosti

2. května 2018 v 17:02 | Rock-Lee13
Příběh je o učni Tomášovi, který chodil na Uhelnou ve Znojmě do třetího ročníku na obor elektrikář - silnoproud a jeho cestě stát se hodnotným členem společnosti.

Tento adolescent nebyl moc dobrý žák. Na středním odborném učilišti, kde se učil na elektrikáře - silnoproud, měl čtyřky a z některých předmětů dokonce málem propadal. Jeho chování také nebyla žádná sláva. Neustále vyrušoval, neplnil si domácí úkoly, byl drzý a občas i chodil za školu. Jedinou věc, kterou nedělal, bylo braní drog. Tomáš se nikdy žádné drogy nedotkl kromě alkoholu a cigaret.

Jednou si ale řekl, že vzdělání je přece jenom důležité a nejedná se jen o kus papíru, se kterým je akorát možné vytřít si pozadí. Rozhodl se proto, že své chování změní a bude se více snažit. Rovněž se rozhodl pro vysazení kuřiva.
Po pár měsících se jeho známky zlepšili a rovněž i dostal ústní pochvalu ve třetím čtvrtletí za dobrý prospěch a vzorné chování.

Tomášovi se tolik dařilo, že v době, kdy se konala závěrečná zkouška, měl vyznamenání. Rozhodl se proto, že bude dál studovat.

Jak si řekl, tak udělal. Po letních prázdninách šel studovat obor elektrotechnika na stejně škole. Tam ale bylo učení o poznání těžší, a tak měl Tomáš trojky. Školu ale nakonec dokončil, a tak se mohl zařadit do pracovního procesu.
Po maturitě šel Tomáš pracovat do Egstonu, kde sehnal nejdříve místo vedoucí skladníka, ale po dvou letech se stal seřizovačem.

Tento příběh nám ukazuje, že i ze špatného žáka, který má problémy i s řemeslem, se může stát chytrý a kvalifikovaný člověk a dobrým postavením.