Březen 2018

Posmrtný život v katolickém křesťanství

24. března 2018 v 17:57 | Rock-Lee13 |  Náboženství
Podle katolického křesťanství může duše člověka skončit v pekle, v očistci nebo v nebi.

Hlavní činitel osudu posmrtného života člověka je víra v Ježíše Krista a dodržování přikázání a ctností. Dodržování těchto dvou prvků jsou hlavním klíčem k tomu, aby jakákoliv lidská bytost skončila po smrti v nebi.

Peklo

Peklo je místo věčného utrpení. Kdo se sem dostane, je navždy ztracen.

Podsvětí je rozděleno do devíti kruhů.

Za pekelnou branou žijí to, co neudělali nic dobrého, ani zlého.

V prvním kruhu žijí dobří pohané, kteří ještě nestačili poznat Ježíše Krista. V druhém žijí smilníci. Ve třetím žijí obžerové. Ve čtvrtém žijí chamtivci. V pátém žijí lidé, kteří byli plní zloby. Těchto pět kruhů se nachází v řece Acheron.
Další částí inferna je řeka Styx, ve které je šestý kruh (hřbitov) a sedmý kruh, který je obklopen řekou Flegeton. V šestém kruhu jsou heretici (kacíři). Sedmý kruh se skládá ze tří pásem. V prvním pásmu jsou násilníci vůči jiným, v druhém pásmu jsou násilníci vůči sobě a ve třetím pásmu jsou násilníci vůči Bohu, rouhači, násilníci proti přírodě a lichváři.

Poslední částí podsvětí je vodopád, který je tvořen osmým a devátým kruhem. Osmý kruh se skládá z deseti žlebů. V prvním jsou podvodníci a svůdci žen, ve druhém jsou pochlebovači a kuplíři, ve třetím jsou svatokupci, ve čtvrtém jsou věštci, kouzelníci a astrologové, v pátém jsou pleticháři s veřejnými úřady, v šestém jsou pokrytci, v sedmém jsou zloději, v osmém jsou podvodní rádci, v devátém jsou rozsévači různic a rozkolů a v desátém jsou padělatelé nejen peněz, ale i pravd, lidí a také alchymisté. Devátý a zároveň konečný kruh je složen ze čtyř kruhů. V první kruhu se nacházejí zrádci pokrevních příbuzných, ve druhém kruhu se nacházejí političtí zrádcové, ve třetím kruhu se nacházejí zrádci prohřešivší se na těch, jimž byli povinni pohostinstvím a ve čtvrtém kruhu se nacházejí ti, co zradili dobré lidi.

Očistec

Očistec je přechodný stav mezi smrtí a vzkříšením v den posledního soudu.

V očistci nejsou duše špatných lidí, ale ne zase tak dobrých, aby jejich duše po smrti vstoupili do nebe. Zde musí splatit "poslední halíř", aby byly hodny vzkříšení, po kterém vstoupí do nebeského stavu.

Nebe

Nebe je stav věčné blaženosti, kde vládne Bůh a jeho boží služebníci, andělé. V nebi skončí duše počestných lidí, kteří přijali učení Ježíše Krista.

Ráj se skládá ze sedmi sfér nebes. První představuje fyzickou úroveň bytí, v druhém čekají hříšníci na poslední soud, ve třetím je Rajská zahrada a Strom života, čtvrté nebe je domovem nebeského Jeruzaléma, v pátém nebi jsou drženy duše některých padlých andělů, v šestém nebe jsou záznamy o veškerém dění na Zemi, o přírodních událostech i o činech jednotlivců a sedmé nebe je nejvyšší a nejdokonalejší ze všech nebes. Bydlí zde samotný Bůh a nejvyšší andělé. Jsou zde také ještě duchové nenarozených bytostí.

zdroje:
- info@buh-krestanstvi.cz - poradenství
- http://www.dusanpolansky.cz/stripky/peklo.html - napsáno vlastními slovy
- http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1674
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedm_nebes
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebe

Vytrvalostní běh

4. března 2018 v 16:02 | Rock-Lee13 |  Sport
Vytrvalostní běh je běžecká disciplína, ve které jde především o výdrž, ale i také o vytrvalost, kázeň a odolnost.

Trénink
Pro úspěch v tomto běžeckém oboru je potřeba chodit pravidelně běhat delší trasy. Jejich doporučená vzdálenost je dva až pět kilometrů pro nezkušené běžce a delší vzdálenost je vhodná pro pokročilé a ostřílené běžce. Co se týče stylu běhu, tak dobré je běžet pomalu, ale vytrvale a nepřepínat do chůze. Pokud jde o kopcovitý terén, tak na něj je nejlepší taktika ho "drobit", tzv. dělat vyšší množství kroků, protože to nás méně unaví.

Správná obuv
Na všechny druhy běhů jsou dobré tenisky, a to sportovní. Tenisky bychom měli koupit takové, které odpovídají terénu, který nejčastěji budeme běžet.

Správná strava
Zde není co dodat. Podstatné je jíst zdravě a hlavně se vyvarovat všech drog, a to i alkoholu a cigaret.

Druhy vytrvalostních běhů
V následujících odstavcích popíšu kratší vytrvalostní běhy, tedy běh na 400 metrů, běh na 1.500 metrů a běh do 5 kilometrů.

Co se týče běhu na 400 metrů, tak zde je vhodné běžet na začátku lehce zvýšeným tempem a posledních 100 metrů vysprintovat.

Pokud jde o patnáctistovky, tak u nich je správná metoda běžet stupňovaným během, tedy nejdříve pomalu, v půlce středně rychle a posledních pár stovek metrů běžet rychle jako o závod.

A v případě, že běháme tratě do pěti kilometrů, tak zde platí podobná taktika jako u běhů na 1.500 metrů. Akorát je zde vhodné běžet o něco pomaleji, ale o to rychleji bychom měli běžet na konci této tratě.

Závěr
Nakonec bych chtěl říct, že pro úspěch ve vytrvalostních bězích je potřeba nejen správný trénink, ale také i zdravá strava a v neposlední řadě i vytrvalost a odolnost.