Leden 2018

Basketbal na Dvořákově

24. ledna 2018 v 15:48 | Rock-Lee13 |  Škola
Konečně jsem ve škole. Šel jsem proto do chlapecké šatny, abych se převlékl do tělocvičného úboru. Tam jsem potkal asi čtrnáct spolužáků, kteří se dělili na opraváře zemědělských strojů a řezníky. Já jsem tam byl jediný prodavač.

Jakmile jsem si vzal na sebe sálové tenisky, šedé tepláky a modré tričko, chtěl po mě Tomáš, abych mu předvedl break dance a stojku. Já jsem mu to ukázal a ostatní mi zatleskali. Poté jsem čekal společně se svými spolužáky, až zazvoní.
Po zazvonění jsme všichni šli do tělocvičny, kde na nás čekal učitel tělocviku Veselý. Ten nám řekl, abychom se seřadili. Posléze Markovi řekl, aby podal hlášení.

"Třído končit. Za mnou vřad nastoupit." řekl Marek.
"POZOR!" vyslovil ze svých úst zvýšeným hlasem Marek.
"Pane učiteli. Třída 2. OPR je připravena k hodině tělesné výchovy v počtu patnácti žáků." oznámil Marek tělocvikáři.

Pan učitel Veselý Markovi poděkoval a řekl, že téma dnešního tělocviku je basketbal. Dále nám řekl, že si nejdříve vyzkoušíme práci s basketbalovým míčem.

Poté, co nám pan pedagog Veselý otevřel skladiště s potřebami pro tělocvik, jsme šli pro basketbaláky.

Pak jsme dělali spoustu činností týkající se míče na basketbal, mezi které patřilo například klasické driblování, driblování z jedné ruky do druhé, driblování se sednutím či s driblování lehnutím. Rovněž jsme také stříleli na koš a ke konci první hodiny tělesné výchovy jsme si vyzkoušeli štafetu.

Druhou hodinu nám kantor Veselý, že se máme rozdělit na dva týmy a budeme hrát basketbal proti sobě. Žáci se shodili na tom, že nejlepší volbou pro kapitána jsou Karel a Tomáš. Tomáš byl zvolen díky svému vysokému vzrůstu a svalnaté postavě a Karel byl jmenován kapitánem díky své mrštnosti a hbitosti.

A hra začala. Nejdříve vyhrávalo družstvo Karla díky jejich týmové spolupráci a kapitánově vysoké obratnosti, ale pak v poločase se skóre vyrovnalo a nakonec díky Markovi, který byl v týmu Tomáše, dal koš z půlky tělocvičny, čímž Tomášův tým vyhrál.

Hodina se blížila ke konci, a tak dal pan učitel tělocviku Veselý pokyn, abychom se seřadili, rozdal žákům vítězného týmu jedničky a nakonec dal rozchod.

Co pro mě znamená demokracie

1. ledna 2018 v 17:16 | Rock-Lee13 |  Politika
Demokracie je pro mě nejen svobodou, ale díky ní mám i určité povinnosti. Tento státní režim mi umožňuje například svobodu projevu, myšlení, svědomí, shromažďování apod. Pokud jde o moje práva, tak například nemůžu být z jakéhokoliv důvodu nikým diskriminován, mám právo volit a být zvolen, můžu na cokoliv vyjádřit svůj názor, mám nárok na bezplatnou zdravotní péči atd. Mou povinností však je nevstupovat do práv jiných osob.

Co nám umožňuje, aby v naší vlasti byla demokracie? Demokratické principy jsou zakotveny v Ústavě České republiky a Listině práv a svobod, která vyjadřuje vztah mezi státem a občanem a skládá se ze šesti hlav.

Jaký je ale skutečný význam demokracie? Demokracie znamená, že si každý může dělat, co chce, ale nesmí narušit práva jiných osob. Existují samozřejmě i výjimky, ale toto je základní kámen demokracie, jakou známe.