Duben 2017

Procházka ke starému Kauflandu

26. dubna 2017 v 15:05 | Rock-Lee13 |  Výlety
Procházka směrem ke starému Kauflandu má své kouzlo, protože je dlouhá tak akorát pro víkendový večer a dobře se při něm protáhnou pérka, ale není zase tak dlouhá, aby bylo nutné mít s sebou pití.

Na tuto procházku chodím zpravidla se svým otcem. Když nastane den, kdy vyrážíme na procházku a vybere si zrovna tuhle, tak jdeme nejdříve kolem starých bytů. Cestou vídáváme park se zelenou kašnou. Poté, co ukončíme cestu kolem starých obytných jednotek, tak jdeme dlouhou ulicí kolem hlavní silnice. Jakmile změníme směr chůze, tak projdeme kolem benzínky a dále kolem rodinných domů, až zabočíme dolů, kde je řeka Dyje. V ní se můj otec někdy vykoupe a poté jdeme kolem plovárny až ke starému Kauflandu.

Cesta zpátky je obdobná, ale nechodíme kolem řeky Dyje, ale podél hlavní silnice až domů. Někdy v půlce cesty trasu změníme a jdeme kolem starého města.

Na této procházce se mi nejvíce líbí její ideální délka a rozličné prostředí.

Pokud jde o nedostatky, tak ty žádné nemá kromě místa, odkud se jde z hlavní k řece, protože tato trasa je celkem nebezpečná.

Abych to shrnul, tato procházka je podle mě jedna z nejlepších procházek, na které se svým otcem a někdy i sám chodím.

Odpovědnost, slušnost a dobrý vztah k lidem

25. dubna 2017 v 16:20 | Rock-Lee13
Co je to odpovědnost? Jak se chová člověk, který je odpovědný? Odpovědný člověk je podle mě ten, kdo dokáže převzít odpovědnost za své činy a v případě nezdaru přiznat svoji chybu.

Jaký je význam slova slušnost? Jaké je chování člověka, které lze považovat za slušné? Slušnost je dle mého názoru chování, které je příkladné a nezpůsobuje nelibost u ostatních lidí. Slušný člověk je tedy ten, který se dobře chová k ostatním lidem a dodržuje etické normy.

Jak bychom ale definovali dobrý vztah k lidem? Jsem toho názoru, že k tomu, aby člověk měl dobrý vztah k lidem, je potřeba něco více než je "obyčejná" slušnost a odpovědnost. Dobré vztahy k ostatním má podle mě ten, kdo není "jenom" slušný, ale také zdvořilý a taktní, má empatii, správné morální zásady a hlavně má dobré srdce.

Policejní akademie

23. dubna 2017 v 19:08 | Rock-Lee13 |  Filmy
Byly zrušeny všechny požadavky na přijetí do policejního sboru. Řada obyčejných lidí z řad široké veřejnosti se hlásí ke studiu na policejní akademii.

Mezi nejlepší herce tohoto filmu patří podle mě Michael Winslow v roli kadeta Larvella Jonese, Charles Aaron Bubba Smith, který obsadil roli kadeta Mosese Hightowera a George Gaynes, jenž zvárnil roli náčelníka policejní akademie akademie.

U kadeta Jonese se mi líbilo, jaké dělal zvuky (např. zvuk kulometu, zvuk policejního majáku apod.) a u kadeta Hightowera mě zaujala jeho dobrosrdečnost a scéna, ve které převrátil policejní auto svého nadřízeného, protože poručík Harris urazil kadetku Hooksovou. Nejvíce jsem ale ve filmu obdivoval scény, ve kterých vystupoval náčelník Lassard, jelikož ty byly velmi komické.

Pokud jde o grafické prvky filmu a jeho hudbu, tak hudba nejen že ničím neurazila, ale příjemně dokreslovala zážitek z celého filmu. Grafická stránka filmu byla na dobré úrovni.

Můj celkový názor na film je více než pozitivní. Film Policejní akademie je dobrá komedie s herci o dobrých hereckých výkonech, ladící hudbou a s poměrně slušnou grafikou. Jediný nedostatek filmu vidím ve trochu vulgárních scénách, kvůli kterým není film vhodný pro děti.