Květen 2016

Syndrom vyhoření aneb Pohroma intelektuálů

5. května 2016 v 11:39 | Rock-Lee13
Co je to syndrom vyhoření? Je to nezájem o svou profesi? Je to nechuť cokoliv dělat? Jsou to pocity deprese dosahující až sebevražedným pocitům? Co vlastně znamená toto slovo? Syndrom vyhoření je naprostá apatie o svou profesi doprovázená nezájmem o profesní růst.

Kdo je nejvíce ohrožen touto nemocí? Nejvíce jsou ohroženi takoví lidé, kteří spadají do skupiny pomáhajících profesí, jako je například psycholog, psychiatr, doktor, sociální pracovník, učitel atd. Která profese je úplně nejvíce ohrožena? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Například zaměstnání učitel není tak moc náročné povolání jako například doktor či psychiatr, ale zase žáci k němu nemají moc kladný vztah. Naproti tomu doktor je prestižní a výnosné povolání, ale jde při něm o životy.

Jak bojovat proti této zhoubě lidstva? Tato otázka také nemá jednoznačnou odpověď. Podle mě nejvíce pomáhá duševní hygiena, tedy pozitivní myšlení, relaxace a aktivní odpočinek. Jiné lidé zase preferují nekonfliktní prostředí. Jsou však i lidé, jenž dávají přednost vnitřní motivaci.

Nakonec bych chtěl říct, že syndrom vyhoření není špatný, protože kdyby nebyl, lidé by pracovali až do vyčerpání a ani by si to neuvědomili. Syndrom vyhoření je něco jako varování před docházením sil. Také bych chtěl dodat, že může postihnout každého z nás, a proto je důležité prevence i nic nepřehánět.