Duben 2016

Já ve středověku

10. dubna 2016 v 17:50 | Rock-Lee13
Středověk je doba duševního rozkladu. V této době bylo málo škol a číst a psát uměl jen málokdo. V této době bych žít nechtěl, ale kdybych ve středověku žil, chtěl bych být šlechticem.

Proč bych chtěl být šlechticem? Protože středověká šlechta se moc nenadřela, ale většinu času si užívala života. Navíc byla bohatá a měla i moc.

Kdybych byl šlechticem ve středověku, tak bych se živil za pomocí svých venkovských usedlostí a polí, lovem, rybolovem, trochu těžkou a z menší části obchodem.

Jak by probíhal můj běžný den? Jedl bych všelijaká jídla, chodil bych do divadla a rytířské zápasy (jako divák), občas bych se zúčastnil lovů a v neposlední řadě bych se staral o blaho svých poddaných.

Nakonec bych chtěl říct, že ať už byste ve středověku chtěli dělat cokoliv, tak každá práce má svá pro a proti.

Můj názor na středověké vrstvy

6. dubna 2016 v 13:45 | Rock-Lee13
Ve středověku existovali tři vrstvy, a to šlechta, duchovenstvo a dělný lid. Jaká byla role těchto tří středověkých vrstev a jaký je na ně můj názor, o tom bude tento sloh.

Nejdříve začneme šlechtou. Šlechtici jsou hlavně rytíři, ale i jiní urození lidé. Ti nejnižší měli na starosti ochranu svých poddaných neboli nevolníků. Vyšší šlechta musela umět dobře hospodařit a podporovat svého krále. Můj názor na šlechtice je takový, že rytíři jsou velmi důležití, ale všechna šlechta, která svou mocí rytíře přesahuje, je už jenom banda lenochů, kteří žijí na úkor svých poddaných.

Dále se budu bavit o duchovenstvu. Nejvyšší duchovní je papež a hned po ním jsou kardinálové. Dále je arcibiskup, pak biskup a nejnižší z vysoce postavených hodnostářů je kněz. Nejníže jsou mniši a jeptišky, na které dohlíží opat (mniši) a abatyše (jeptišky). O této vrstvě si myslím, že je možná důležitější než ta předchozí, protože poskytuje duchovní, ale i hmotnou podporu chudým, snaží se být za dobře s bohem, píšou knihy, starají se o nemocné a vykonávají další vznešené činnosti. Nedůležití jsou podle mě jenom ti vyšší hodnostáři, kteří více berou, než dávají.

A nakonec se budu bavit o dělném lidu neboli nevolnících. Nevolníci jsou ti, co pracují. Jsou to hlavně zemědělci a nižší dělníci. Starají se o to, aby se na tom šlechta a duchovenstva mělo dobře. Je to ve své podstatě nejdůležitější společenská vrstva středověku, i když je nejnižší. Myslím si tedy, že by měla mít vyšší úctu pro svoji důležitost.
Jaký je tedy můj celkový názor na společenské vrstvy? Myslím si, že středověký systém je postaven úplně špatně, jelikož ti méně důležitý mají více moci a majetku a ti nejdůležitější žijí jen o něco lépe než otroci.

Kdybych byl králem, jak bych reorganizoval středověké společenské vrstvy? Začal bych tím, že bych omezil pravomoci šlechty, tzv. omezil jejich moc a vysokým církevním hodnostářům bych o polovinu snížil mzdy ve prospěch chudých a potřebných. Dále bych zrušil nevolnictví, čímž by chudý lid měl více práva. Toto jsou změny, které bych jako vladař udělal.

Moje oblíbená záporná postava z Full metal alchemist

2. dubna 2016 v 13:02 | Rock-Lee13 |  Full metal alchemist
Neexistuje snad žádné anime, které by nemělo ani jedinou zápornou postavu. Jaká je moje oblíbená postava z Full metal alchemist? Je to Dante, Cornello, Envy, King Bradley, Solf J. Kimblee či Otec. Na to se pokusím odpovědět.

Moje nejoblíbenější záporná postava z celého seriálu je King Bradley, armádní generál Amestriské armády.

Proč je zrovna King Bradley moje oblíbená záporná postava z Full metal alchemist? Protože je extrémně silný a je to dle mého názoru nejsilnější postava, která není nesmrtelná. Dokáže dokonce porazit obrněný tank a namále také nemá, pokud bojuje proti několika státním alchymistům. Je dokonce silnější než průměrný Homunkulus.

Má tato osoba nějaké zápory? Myslím si, že je to dokonalý záporák, takže žádné stinné stránky nemá.